trastock identitet 05
Trästockfestivalen Carl Gustaf Grafik

Trästockfestivalen

Grafisk Identitet och Hemsida

Trästockfestivalen är en årligen återkommande musikfestival i Skellefteå, Västerbotten. Sedan 1991 har den vuxit till att bli en av Skandinaviens största med fritt inträde. Carl Gustaf Grafik anlitades för att formge en ny identitet som skulle kunna representera festivalen inom en rad olika fysiska samt digitala medier.

Med den norrländska naturen som referenspunkt formgavs olika symboler och mönster, som i kombination med en klar färgpalett utgjorde grunden för identiteten. Vidare användes det mångfacetterade typsnittet Benton Sans, som genom dess många vikter och variationer förenklade arbetet i att skapa en tydlig visuell hierarki inom varje användningsområde.

Den nya identiteten applicerades på affischer, banderoller, annonser, programblad och merchandise. Uppdraget innefattade också formgivning av en ny hemsida, digital marknadsföring samt design av sociala medier.


Utveckling: Patrik Larsson
Livefoto: Mikael Johansson

m3a9680 master
trastock program 2
trastock identitet guide 35
trastock ipad 3
trastock annons 1
m3a9786 master
trastock 3
img 5821